Το 14ο Catamarans Cup θα πραγματοποιηθεί μεταξύ
26 Οκτωβρίου και 02 Νοεμβρίου 2024


Οδηγίες Πλου 2023
όπως δημοσιεύθηκαν για το 13ο Catamarans Cup


 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ

Η διοργάνωση θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της Προκήρυξης του Αγώνα.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις προς τους συμμετέχοντες θα επικοινωνούνται διαδικτυακά στου κυβερνήτες των συμμετεχόντων σκαφών.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα δημοσιευθεί πριν από τις 09.15 της ημέρας που θα τεθεί σε ισχύ, εκτός από αλλαγές στο πρόγραμμα, οι οποίες θα δημοσιευθούν πριν από τιs 21.00 της προηγούμενης ημέρας.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
28 Οκτωβρίου
10.00-19.00       Εγγραφές Μαρίνα Αλίμου
20.30                   Τελετή έναρξης, Ploes float restaurant (Φάληρο)
                             Best Crew Style! Διαγωνισμός & απονομή

29 Οκτωβρίου
08.00-08.30        Εγγραφές Μαρίνα Αλίμου
08.45                     Ενημέρωση Κυβερνητών
10.00                    1ο σκέλος : Άλιμος – Πόρος 26,5n.m.*
20.30                    Cook off! Διαγωνισμός & απονομή στο κτίριο ΣΥΓΓΡΟΣ

30 Οκτωβρίου
08.45                   Ενημέρωση Κυβερνητών
10.00                   2ο σκέλος : Πόρος - Πόρτο Χέλι 27n.m.*
20.30                   Dress Orange and Win! θεματικό πάρτι & Show Off! διαγωνισμός,
                           απονομή στο Nautica Bay Hotel


31 Οκτωβρίου
08.45                  Ενημέρωση Κυβερνητών
10.00                  3ο σκέλος : Πόρτο Χέλι - Παράλιο Άστρος 18,4n.m.*
                              Υπαίθριο BBQ & απονομή

1η Νοεμβρίου
08.45                  Ενημέρωση Κυβερνητών
10.00                  4ο σκέλος : Παράλιο Άστρος - Ναύπλιο 9,5 ν.μ.*
20.30                 Απονομή επάθλων & Τελετή λήξης
                           Shoot off! Διαγωνισμός & απονομή στο ΤΒΑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------
*Οι παραπάνω αναφερμένες αποστάσεις αφορούν τις αποστάσεις των ιστιοδρομιών
---------------------------------------------------------------------------------------------

5. ΚΛΑΣΕΙΣ
Τα σκάφη θα χωριστούν σε Τρεις (3) ΚΛΑΣΕΙΣ A, B, C.
Η σημαία κάθε κλάσης θα είναι ως ακολούθως:
Κλάση Α : ΜΠΛΕ σημαία
Κλάση Β ΚΙΤΡΙΝΗ σημαία
Κλάση Γ : ΠΡΑΣΙΝΗ σημαία

Τα σκάφη υποχρεούνται να επιδεικνύουν τη σημαία κλάσης τους στο επίτονο καθ'όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

6. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Τα σχήματα στο Χάρτη Πλου δείχνουν τις διαδρομές, τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακαμφθούν τα σημεία και την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθεί κάθε σημείο. Οι διαδρομές μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οι νέες διαδρομές θα ανακοινώνονται στην καθημερινή Ενημέρωση Κυβερνητών.

7. ΣΗΜΕΙΑ
Όλα τα σημεία θα είναι φουσκωτοί κυλινδρικοί σημαντήρες κόκκινου χρώματος με το λογότυπο του Catamarans Cup.

8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΟ
Νησίδα Τσελεβίνια - Βρ. Πετροκάραβο - Ακρ. Άγ. Αιμιλιανός

9. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
9.1 Η γραμμή της εκκίνησης θα είναι μεταξύ ιστού που θα φέρει λευκή σημαία με το λογότυπο του Catamarans Cup στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνα και φουσκωτού κόκκινου σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup.
Σκάφος που εκκινεί αργότερα από 20 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης θα βαθμολογείται «Did Not Start» χωρίς ακρόαση. Η Επιτροπή Αγώνων δικαιούται να παρατείνει το χρονικό όριο εκκίνησης των 20 λεπτών, κατά την κρίση της, σε περίπτωση νηνεμίας.
9.2 Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές ή σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος, τα σκάφη Επιτροπής Αγώνων μπορεί να κρατήσουν τη θέση τους χρησιμοποιώντας μηχανή.
9.3 Η Επιτροπή Αγώνων θα οδηγεί τα σκάφη στην περιοχή της εκκίνησης επιδεικνύοντας τη σημαία «L» στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων .
9.4 Οι εκκινήσεις θα δοθούν ως ακολούθως :
5 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης : Προειδοποιητικό σήμα (λευκή σημαία με το λογότυπο του Catamarans Cup) με ηχητικό
4 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης: Σβήσιμο μηχανών (με μακρύ ηχητικό)
Εκκίνηση : (Υποστολή προειδοποιητικού σήματος) με ηχητικό
Πρόωρη εκκίνηση: Επίδειξη ΚΟΚΚΙΝΗΣ σημαίας (με ηχητικό) μέχρι το σκάφος να εκκινήσει εκ νέου
9.5 Όλα τα σήματα θα ανακοινώνονται από το VHF κανάλι 71. Η αναμετάδοση των σημάτων είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποτελεί αιτία για αίτηση για αποκατάσταση η περίπτωση παράληψης ή λάθους στην αναγγελία των σημάτων μέσω VHF.

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
10.1 Οι βαθμολογικές πόρτες θα είναι μεταξύ ιστού με μπλε σημαία και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup όπως φαίνεται στο Χάρτη Πλου.
10.2 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί μετά από προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση τις βαθμολογικές πόρτες κάθε σκέλους πριν την εκκίνηση.

11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
11.1 1ο σκέλος : ΑΛΙΜΟΣ - ΠΟΡΟΣ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ του φάρου Ντάνα στην είσοδο του στενού του Πόρου αριστερά και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup δεξιά.

11.2 2ο σκέλος : ΠΟΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ του πράσινου φάρου στην είσοδο του Όρμου Πόρτο Χέλι δεξιά και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup αριστερά.

11.3 3ο σκέλος : ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ του πράσινου φάρου της μαρίνας Παρ. Άστρους αριστερά και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup δεξιά.

11.4 4ο σκέλος : ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ του φάρου στην Άκρα Παναγίτσα δεξιά και του κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup αριστερά.

11.5 Οι γραμμές τερματισμού και οι ακριβείς θέσεις τους ορίζονται σε σχεδιαγράμματα στο Χάρτη Πλου.
11.6 Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να τερματίσει την ιστιοδρομία σε οποιαδήποτε βαθμολογική πόρτα.

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Για παράβαση των κανόνων προτεραιότητας κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών ισχύει ποινή μίας στροφής.

13. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Το χρονικό όριο για όλες τις ιστιοδρομίες είναι στις 17:00
. Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρονικό όριο ενός σκέλους πριν ή μετά την εκκίνηση. Αυτό θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα σε όλους τους συμμετέχοντες.
Σκάφος που δεν τερματίζει πριν τη λήξη του χρονικού ορίου θα βαθμολογείται «Did Not Finish» χωρίς ακρόαση.

14. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
14.1 Οι μηχανές των συμμετεχόντων σκαφών πρέπει να μην λειτουργούν τέσσερα (4) λεπτά πριν το σήμα της εκκίνησης (τετράλεπτο).
14.2 Απαγορεύεται χρήση μηχανής για πρόωση του σκάφους.

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
15.1 Ενα σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει το άλλο σκάφος στο κανάλι VHF 71 στην πρώτη δυνατή ευκαιρία και πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το εναγόμενο σκάφος αμέσως μετά τον τερματισμό.
15.2 Έντυπα ένστασης διατίθενται στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων. Ενστάσεις, αιτήσεις αποκατάστασης ή αιτήσεις επανεξέτασης θα πρέπει να παραδίδονται εκεί εντός του αντίστοιχου χρονικού ορίου.
15.3 Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων είναι 60 λεπτά μετά τον τερματισμό του σκάφους.
15.4 Οι βαθμοί ικανότητας των σκαφών δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία ένστασης ή αίτησης αποκατάστασης από σκάφος.
15.5 Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα εκδίκασης για να ενημερώνονται οι διάδικοι και οι μάρτυρες. Οι ακροάσεις θα γίνονται στο σκάφος επιτροπής και θα ξεκινούν την ώρα που θα ανακοινώνεται.

16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
16.1 Οι ιστιοδρομίες θα βαθμολογούνται με το σύστημα Time on Time.
16.2 Αρκεί να ολοκληρωθεί ένα (1) σκέλος για να είναι έγκυρη η διοργάνωση.
16.3 Οπου θα τοποθετηθούν βαθμολογικές πόρτες κάθε σκάφος θα λάβει 2 βαθμολογίες. Η πρώτη θα προκύψει από το χρόνο που χρειάστηκε το σκάφος για να καλύψει την απόσταση από την εκκίνηση στην βαθμολογική πόρτα και η δεύτερη θα προκύψει από το χρόνο που χρειάστηκε το σκάφος για να καλύψει ολόκληρη τη διαδρομή.
16.4 Οι ποινές για παραβάσεις που έγιναν πριν το σκάφος περάσει τη βαθμολογική πόρτα θα εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμολογίες που δεν έχουν ακόμη αποφασισθεί. Οι ποινές για παραβάσεις που έγιναν αφού το σκάφος πέρασε μια βαθμολογική πόρτα δε θα εφαρμόζονται σε βαθμολογίες που έχουν αποφασισθεί ήδη.
16.5 Όταν ολοκληρωθούν λιγότερα από τέσσερα σκέλη η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμολογιών του σε όλα τα σκέλη.
16.6 Όταν ολοκληρωθούν τέσσερα ή περισσότερα σκέλη η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμολογιών του σε όλα τα σκέλη εξαιρούμενης της χειρότερης.
16.7 Όταν καταργούνται βαθμολογικές πόρτες οι βαθμολογίες διαμορφώνονται ανάλογα.

17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εάν ένα σκάφος αποσυρθεί από ένα σκέλος πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων το συντομότερο δυνατόν στο κανάλι VHF 71 ή στο κινητό τηλέφωνο 0030 6944393069.

18. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
18.1 Τα σκάφη πρέπει να φέρουν τη διαφήμηση που θα χορηγηθεί από την Οργανωτική Αρχή ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δοθούν κατά την εγγραφή.
18.2 Τα σκάφη θα αναγνωρίζονται από διακριτικούς αριθμούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν με αυτοκόλλητο στις δύο πλευρές της πλώρης κάθε σκάφους.

19. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Τα σκάφη δεν πρέπει να πετούν απορρίματα στη θάλασσα.

20. ΕΠΑΘΛΑ
Έπαθλα θα απονεμηθούν
• στο 1ο σκάφος κάθε κλάσης A, B, C κάθε ιστιοδρομίας
• στο 1ο σκάφος κάθε κλάσης A, B, C στη γενική κατάταξη κάθε κλάσης.
• στο 1ο, 2ο & 3ο σκάφος στη γενική κατάταξη.

21. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ONOMATOΣ
Με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, οι ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των σκαφών αυτόματα επιτρέπουν στην Οργανώτρια Αρχή και τους χορηγούς της διοργάνωσης, να παράγουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και να προβάλλουν σε χρόνο και με τρόπο της επιλογής τους οποιοδήποτε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς κανενός είδους αντίτιμο.

22. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο 13ο Catamarans Cup International αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να συμμετάσχει στη διοργάνωση ή να συνεχίζει να ιστιοπλοεί είναι αποκλειστικά δική του Η Διοργανώτρια Αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο που μπορεί να συμβεί σε σχέση με, πριν από, κατά τη διάρκεια ή μετά τη διοργάνωση.

23. ΣΚΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Tο σκάφος σημάτων της Επιτροπής Αγώνων στην γραμμή εκκίνησης θα φέρει κίτρινη σημαία «RC».
Τα υπόλοιπα σκάφη της Οργανωτικής Επιτροπής θα φέρουν λευκή σημαία με το λογότυπο του Catamarans Cup.

24. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 
Η ISTION θα τοποθετήσει σε όλα τα συμμετέχοντα σκάφη, συσκευή αναμετάδοσης στίγματος του σκάφους, η οποία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Τα σκάφη θα αναμεταδίδουν το στίγμα τους το οποίο θα αποτυπώνεται σε ειδικούς χάρτες στο internet, προσβάσιμους στο ευρύ κοινό.