Το 11ο Catamarans Cup προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 16-23 Οκτωβρίου 2021

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΤΟΥ CATAMARANS CUP 2021*

*Ανά πάσα στγμή μπορεί να υπάρξει αλλαγή

 

1. ΚΑΝΟΝΕΣ
Η διοργάνωση θα διέπεται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της Προκήρυξης του Αγώνα.

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις προς τους συμμετέχοντες θα επικοινωνούνται διαδικτυακά στου κυβερνήτες των συμμετεχόντων σκαφών.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οποιαδήποτε αλλαγή στις οδηγίες πλου θα δημοσιευθεί πριν από τις 09.45 της ημέρας που θα τεθεί σε ισχύ, εκτός από αλλαγές στο πρόγραμμα, οι οποίες θα δημοσιευθούν πριν από τιs 21.00 της προηγούμενης ημέρας.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
16 Οκτωβρίου 10.00-19.00 Εγγραφές Μαρίνα Αλίμου
20.00-TBC Τελετή έναρξης*

17 Οκτωβρίου 08.00-09.00 Εγγραφές Μαρίνα Αλίμου
08.45 Ενημέρωση Κυβερνητών
11.30 1ο σκέλος : Άλιμος – Κέα    
        Εκκίνηση: από την Βουλιαγμένη     30,0 ν.μ.**
        TBC, Απονομή επάθλων*

18 Οκτωβρίου 09.45 Ενημέρωση Κυβερνητών
11.00 2ο σκέλος : Κέα – Κύθνος     17,5 ν.μ.**
            TBC, Απονομή επάθλων*

19 Οκτωβρίου 09.45 Ενημέρωση Κυβερνητών
11.00 3ο σκέλος : Κύθνος – Ύδρα    38,0 ν.μ.**

20 Οκτωβρίου 10.15 Ενημέρωση Κυβερνητών
11.30 4ο σκέλος : Ύδρα – Πόρος    10,0 ν.μ.**
20.30 TBC, Απονομή επάθλων & εκδήλωση τελετή λήξης*

*Η διεξαγωγή παράπλευρών εκδηλώσεων και διαγωνισμών υπόκειται στα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19.
**Οι παραπάνω αναφερμένες αποστάσεις αφορούν τις αποστάσεις των ιστιοδρομιών

5. ΚΛΑΣΕΙΣ
Τα συμμετέχοντα σκάφη χωρίζονται σε 2 κλάσεις ανάλογα με το βαθμό ικανότητας τους.

Σημαίες Κλάσης
Κλάση Α : ΜΠΛΕ σημαία
Κλάση Β : ΚΙΤΡΙΝΗ σημαία

Τα σκάφη υποχρεούνται να επιδεικνύουν τη σημαία κλάσης τους στο επίτονο καθ'όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

6. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Τα σχήματα στο Χάρτη Πλου δείχνουν τις διαδρομές, τη σειρά με την οποία πρέπει να παρακαμφθούν τα σημεία και την πλευρά στην οποία πρέπει να αφεθεί κάθε σημείο. Οι διαδρομές μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οι νέες διαδρομές θα ανακοινώνονται στην καθημερινή Ενημέρωση Κυβερνητών.

7. ΣΗΜΕΙΑ
Όλα τα σημεία θα είναι φουσκωτοί κυλινδρικοί σημαντήρες κόκκινου χρώματος με το λογότυπο του Catamarans Cup.

8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΜΠΟΔΙΟ
Ακρ. Άγιος Κοσμάς - Βρ Μυρμήγκια - Βρ. Κασίδης - Ύφαλος & εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείων στο στενό Πατρόκλου - Ύφαλος Κούνδουρος - Νησίδα Τσελεβίνια 

9. ΕΚΚΙΝΗΣΗ
9.1 Η γραμμή της εκκίνησης θα είναι μεταξύ ιστού που θα φέρει λευκή σημαία με το λογότυπο του Catamarans Cup στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνα και φουσκωτού κόκκινου σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup.
Σκάφος που εκκινεί αργότερα από 20 λεπτά μετά το σήμα της εκκίνησης θα βαθμολογείται «Did Not Start» χωρίς ακρόαση. Η Επιτροπή Αγώνων δικαιούται να παρατείνει το χρονικό όριο εκκίνησης των 20 λεπτών, κατά την κρίση της, σε περίπτωση νηνεμίας.
9.2 Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές ή σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος, τα σκάφη Επιτροπής Αγώνων μπορεί να κρατήσουν τη θέση τους χρησιμοποιώντας μηχανή.
9.3 Η Επιτροπή Αγώνων θα οδηγεί τα σκάφη στην περιοχή της εκκίνησης επιδεικνύοντας τη σημαία «L» στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων .
9.4 Οι εκκινήσεις θα δοθούν ως ακολούθως :
5 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης : Προειδοποιητικό σήμα (λευκή σημαία με το λογότυπο του Catamarans Cup) με ηχητικό
4 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης: Σβήσιμο μηχανών (με μακρύ ηχητικό)
Εκκίνηση : (Υποστολή προειδοποιητικού σήματος) με ηχητικό
Πρόωρη εκκίνηση: Επίδειξη ΚΟΚΚΙΝΗΣ σημαίας (με ηχητικό) μέχρι το σκάφος να εκκινήσει εκ νέου
9.5 Όλα τα σήματα θα ανακοινώνονται από το VHF κανάλι 71. Η αναμετάδοση των σημάτων είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό. Δεν αποτελεί αιτία για αίτηση για αποκατάσταση η περίπτωση παράληψης ή λάθους στην αναγγελία των σημάτων μέσω VHF.

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
10.1 Οι βαθμολογικές πόρτες θα είναι μεταξύ ιστού με μπλε σημαία και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup όπως φαίνεται στο Χάρτη Πλου.
10.2 Η Επιτροπή Αγώνων έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί μετά από προηγούμενη έγγραφη ανακοίνωση τις βαθμολογικές πόρτες κάθε σκέλους πριν την εκκίνηση.

11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
11.1 1ο σκέλος : ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΚΕΑ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι  μεταξύ του φάρου ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ αριστερά και του πράσινου φανού στην είσοδο του λιμένος ΚΟΡΗΣΣΙΑ δεξιά.

11.2 2ο σκέλος : ΚΕΑ– ΚΥΘΝΟΣ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ ιστού με μπλε σημαία αριστερά και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup δεξιά στα ΝΔ της χερσονήσου ΑΓ. ΛΟΥΚΑ.

11.3 3ο σκέλος : ΚΥΘΝΟΣ – ΥΔΡΑ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ ιστού με μπλε σημαία αριστερά και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup δεξιά στο ακρωτήριο ΖΟΥΡΒΑ.

11.4 4ο σκέλος : ΥΔΡΑ – ΠΟΡΟΣ
Η γραμμή του τερματισμού θα είναι μεταξύ ιστού με μπλε σημαία αριστερά και κόκκινου φουσκωτού σημαντήρα με το λογότυπο του Catamarans Cup δεξιά, βόρεια της νησίδας ΜΠΟΥΡΤΖΙ.

11.5 Οι γραμμές τερματισμού και οι ακριβείς θέσεις τους ορίζονται σε σχεδιαγράμματα στο Χάρτη Πλου.
11.6 Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να τερματίσει την ιστιοδρομία σε οποιαδήποτε βαθμολογική πόρτα.

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
Για παράβαση των κανόνων προτεραιότητας κατά την διάρκεια των ιστιοδρομιών ισχύει ποινή μίας στροφής.

13. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ
Το χρονικό όριο για την 1, 2η και 4η ιστιοδρομίες είναι στις 19:00. Για την 3η ιστιοδρομία είναι 24.00.
Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το χρονικό όριο ενός σκέλους πριν ή μετά την εκκίνηση. Αυτό θα γνωστοποιηθεί έγκαιρασε όλους τους συμμετέχοντες.
Σκάφος που δεν τερματίζει πριν τη λήξη του χρονικού ορίου θα βαθμολογείται «Did Not Finish» χωρίς ακρόαση.

14. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
14.1 Οι μηχανές των συμμετεχόντων σκαφών πρέπει να μην λειτουργούν τέσσερα (4) λεπτά πριν το σήμα της εκκίνησης (τετράλεπτο).
14.2 Απαγορεύεται χρήση μηχανής για πρόωση του σκάφους.

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
15.1 Ενα σκάφος που προτίθεται να κάνει ένσταση πρέπει να ενημερώσει το άλλο σκάφος στο κανάλι VHF 71 στην πρώτη δυνατή ευκαιρία και πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων για το εναγόμενο σκάφος αμέσως μετά τον τερματισμό.
15.2 Έντυπα ένστασης διατίθενται στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων. Ενστάσεις, αιτήσεις αποκατάστασης ή αιτήσεις επανεξέτασης θα πρέπει να παραδίδονται εκεί εντός του αντίστοιχου χρονικού ορίου
15.3 Το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων είναι 60 λεπτά μετά τον τερματισμό του σκάφους.
15.4 Οι βαθμοί ικανότητας των σκαφών δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία ένστασης ή αίτησης αποκατάστασης από σκάφος.
15.5 Όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά το χρονικό όριο υποβολής ενστάσεων θα ανακοινώνεται το πρόγραμμα εκδίκασης για να ενημερώνονται οι διάδικοι και οι μάρτυρες. Οι ακροάσεις θα γίνονται στο σκάφος επιτροπής και θα ξεκινούν την ώρα που θα ανακοινώνεται.

16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
16.1 Οι ιστιοδρομίες θα βαθμολογούνται με το σύστημα Time on Time.
16.2 Αρκεί να ολοκληρωθεί ένα (1) σκέλος για να είναι έγκυρη η διοργάνωση.
16.3 Οπου θα τοποθετηθούν βαθμολογικές πόρτες κάθε σκάφος θα λάβει 2 βαθμολογίες. Η πρώτη θα προκύψει από το χρόνο που χρειάστηκε το σκάφος για να καλύψει την απόσταση από την εκκίνηση στην βαθμολογική πόρτα και η δεύτερη θα προκύψει από το χρόνο που χρειάστηκε το σκάφος για να καλύψει ολόκληρη τη διαδρομή.
16.4 Οι ποινές για παραβάσεις που έγιναν πριν το σκάφος περάσει τη βαθμολογική πόρτα θα εφαρμόζονται σε όλες τις βαθμολογίες που δεν έχουν ακόμη αποφασισθεί. Οι ποινές για παραβάσεις που έγιναν αφού το σκάφος πέρασε μια βαθμολογική πόρτα δε θα εφαρμόζονται σε βαθμολογίες που έχουν αποφασισθεί ήδη.
16.5 Όταν ολοκληρωθούν λιγότερα από τέσσερα σκέλη η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμολογιών του σε όλα τα σκέλη.
16.6 Όταν ολοκληρωθούν τέσσερα ή περισσότερα σκέλη η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμολογιών του σε όλα τα σκέλη εξαιρούμενης της χειρότερης.
16.7 Όταν καταργούνται βαθμολογικές πόρτες οι βαθμολογίες διαμορφώνονται ανάλογα.

17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εάν ένα σκάφος αποσυρθεί από ένα σκέλος πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αγώνων το συντομότερο δυνατόν στο κανάλι VHF 71 ή στο κινητό τηλέφωνο 0030 6944393069.

18. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
18.1 Τα σκάφη πρέπει να φέρουν τη διαφήμηση που θα χορηγηθεί από την Οργανωτική Αρχή ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δοθούν κατά την εγγραφή.
18.2 Τα σκάφη θα αναγνωρίζονται από διακριτικούς αριθμούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν με αυτοκόλλητο στις δύο πλευρές της πλώρης κάθε σκάφους.

19. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Τα σκάφη δεν πρέπει να πετούν απορρίματα στη θάλασσα.

20. ΕΠΑΘΛΑ
Επαθλα θα απονεμηθούν ως εξής:
a. Στο πρώτο σκάφος κάθε κατηγορίας σε κάθε ιστιοδρομία
b. Στο πρώτο σκάφος κάθε κατηγορίας για το σύνολο των ιστιοδρομιών
c. Στα τρία πρώτα σκάφη της συνολικής βαθμολογίας στη γενική κατάταξη

21. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ONOMATOΣ
Με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, οι ιδιοκτήτες και τα πληρώματα των σκαφών αυτόματα επιτρέπουν στην Οργανώτρια Αρχή και τους χορηγούς της διοργάνωσης, να παράγουν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και να προβάλλουν σε χρόνο και με τρόπο της επιλογής τους οποιοδήποτε υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς κανενός είδους αντίτιμο.

22. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στο 11ο Catamarans Cup International αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να συμμετάσχει στη διοργάνωση ή να συνεχίζει να ιστιοπλοεί είναι αποκλειστικά δική του Η Διοργανώτρια Αρχή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο που μπορεί να συμβεί σε σχέση με, πριν από, κατά τη διάρκεια ή μετά τη διοργάνωση.

23. ΣΚΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Tο σκάφος σημάτων της Επιτροπής Αγώνων στην γραμμή εκκίνησης θα φέρει κίτρινη σημαία «RC».
Τα υπόλοιπα σκάφη της Οργανωτικής Επιτροπής θα φέρουν λευκή σημαία με το λογότυπο του Catamarans Cup.

24. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 
Η ISTION θα τοποθετήσει σε όλα τα συμμετέχοντα σκάφη, συσκευή αναμετάδοσης στίγματος του σκάφους, η οποία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Τα σκάφη θα αναμεταδίδουν το στίγμα τους το οποίο θα αποτυπώνεται σε ειδικούς χάρτες στο internet, προσβάσιμους στο ευρύ κοινό.